Art Neuro
Digital composite of Highlighted spine of man with back pain
Digital composite of Highlighted spine of woman with neck pain
Trail through lush green forest in Codorus State Park, Pennsylvania
Digital blue human rubbing highlighted back pain on teal background-1
lake in deep forest
Woman smiling arms raised up to blue sky, celebrating freedom. Positiv

VAD ÄR ART NEURO

 

Har du gått länge med värk i t ex rygg och nacke, men hittar ingenting som hjälper...? Kanske tycker du att det är obehagligt att gå och bli "knäckt", hos en kiropraktor eller naprapat.

Art Neuro är den mjuka formen av kiropraktik, som hjälper kroppen att hjälpa sig själv! Metoden går ut på att med små lätta tryckningar, få kroppen att reflexmässigt korrigera obalanser i nervsignalerna, till och från hjärnan, som uppkommit av att ryggraden är i obalans och inte helt rak. 

 

 

Hitta balansen i din kropp 

Art Neuro är grundat på principen att kroppen har en inbyggd förmåga att korrigera och läka sina egna problem. En förutsättning för att kunna göra detta är att kroppens läkande processer får arbeta utan störningar från omgivningen eller inifrån kroppen. Nervsystemet kontrollerar direkt, eller indirekt alla de processer som läker och upprätthåller kroppen. En störning i nervsystemet kan få katastrofala följder på hälsa, välmående och prestation. Art Neuro har som syfte att korrigera de störningar på nervsystemet som kommer från ryggraden och dess funktion.


För att hjälpa kroppen att korrigera nervsystemets funktion använder sig Art Neuro terapeuten av lätta, bekväma och exakta tryckningar som minskar irritationen på nervsystemet och gör att kotpelarens muskler får möjlighet att justera de obalanser som gett upphov till irritation på nervsystemet.


Art Neuro är utvecklat från ett antal mjuka kiropraktiska tekniker, men bör inte sammanblandas med det som många kiropraktorer praktiserar. Syftet med en kiropraktisk justering eller manipulation är att försöka ändra ryggradens struktur och därmed förbättra nervsystemets funktion. För att åstadkomma detta kan det ibland krävas en kraftig impuls vilket många uppfattar som obehagligt. Art Neuro förbättrar nervsystemets funktion reflexmässigt och därmed kan din kropp själv inifrån justera det som är obalanserat.


Vad gör nervsystemet? 
Nervsystemet består av hjärnan och ryggmärgen samt nervtrådarna som utgår från ryggraden som utgår från kroppens alla organ och celler.

Nervsystemet får information om omgivningen från kroppens olika typer av nerver, dvs syn, hörsel, smak, lukt och hudens känselnerver. Dessutom får hjärnan information om tillståndet inne i kroppen från en mängd olika sorters känselnerver som skickar information från muskler, leder, organ och bindväv, därutöver känner hjärnan av kroppens tillstånd på de kemikalier som finns i blodomloppet.

All denna information bearbetas av hjärnan och sedan skickas det iväg signaler för att göra nödvändiga korrigeringar i kroppens muskler och organ.

Om du har fått en störning i kommunikationen mellan kropp och hjärnan, så kommer varken din kropp eller hjärnan att fungera normalt. D.v.s. du kommer inte att kunna prestera optimalt fysiskt och psykiskt, du kommer lättare att bli sjuk och det kommer att vara svårare att bli frisk och återhämta dig.

Nervsystemet styr och kontrollerar kroppens alla funktioner och är essentiellt för att upprätthålla hälsa och välbefinnande.

 

Hur får man störning på nervsystemet?
Ett obalanserat nervsystem leder till obalans i ryggraden. Orsak till obalans är indelat i tre kategorier:


  1. Fysisk stress: en nerv kan komma i kläm emellan skelettdelar eller spända muskler och bråck av olika slag. Detta kan ske pga. En fysisk skada som man kan ha fått plötsligt eller över en längre period.
  2. Kemisk stress: nerver kan irriteras eller på andra sätt påverkas av kemikalier. Under den här rubriken finns alla de ämnen som man vet påverkar nervsystemet negativt. T ex nikotin i cigarettrök, koffein i kaffe, alkohol. Även många mediciner förekommer i denna kategori, speciellt de som har till syfte att dämpa symptom (signaler från din kropp till din hjärna att något inte fungerar) t ex värktabletter.
  3. Psykisk stress: nervsystemets funktion påverkas naturligtvis av negativa eller positiva tankar och man kan även se det på t ex kroppshållning.


Det är viktigt att inse att en störning i kommunikationen mellan hjärna och kropp bidrar till andra störningar. Forskning visar entydigt att folk som mår dåligt fysiskt även mår psykiskt dåligt. Dessa människor röker och dricker mer alkohol och använder betydligt mer medicin för att lindra symptom. Eftersom nervsystemet är O-koordinerat skadar de sig mer. Art Neuro kan hjälpa till att bryta denna negativa spiral.

 

Hur vet man om man har störningar på nervsystemet som bör korrigeras med Art Neuro? 
Man kan inte själv alltid avgöra om man har en störning, man behöver t ex inte några speciella symptom. Enda sättet att veta är att man går till en Art Neuro terapeut, som gör kontroller på funktionen i ditt nervsystem samt din ryggrad. Det är viktigt att alla kollar upp sitt nervsystem regelbundet. Symptom är oberäkneliga. Ofta kan det ta lång tid innan man själv upplever symptom från störningar på nervsystemet.

 

Hur lång tid tar det att korrigera en störning på nervsystemet? 
Det beror på hur länge man har haft störningen, samt hur stor den är. Ju längre tid samt ju större påverkan har varit på nervsystemet desto längre tid krävs det för att korrigera störningen. Art Neuro terapeuten kontrollerar funktionen i ditt nervsystem vid varje besök för att kolla om du har störningar. Ofta sker stora förbättringar den första månaden med Art Neuro korrigering, men förbättringar i hälsa och välmående fortsätter i många år med regelbunden kontroll och korrigering. 


Art Neuro är baserat på fyra enkla principer

1.

Kroppen har en inbyggd förmåga att läka sig själv.

2.

Nervsystemet är kroppens kontrollsystem.

Allting som vi upplever och gör,

medvetet eller omedvetet, regleras av nervsystemet.


3.

Nervsystemet kan få en störning.

Störningen kommer att förändra vår syn på omvärlden,

samt förändra vårrespons till omvärlden.

Det leder till kroppsliga och själsliga problem.

4.

Uppgiften för Art Neuro terapeuten är att lokalisera och korrigera orsaken till störning på nervsystemet.

Fokus ligger på att lokalisera och korrigera obalans i ryggraden som stör kommunikationen mellanhjärnan och resten av kroppen.


~~ ~~ ~~ ~~

Frågor och svar inför behandlingen


* Hur lång tid tar en behandling?

   En behandling tar ca 45 min.


* Hur går en behandling till?

   Under behandlingen ligger du som klient på mage på en         massagebänk. Före och efter själva behandlingen sker en       kroppsavläsning. För att kroppsbehandling ska                         kunna genomföras på ett korrekt vis bör du som klient           vara klädd i underkläder, eller träningstajts och linne.


* Jobbar ni under någon form av sekretess?

   Självklart. Vi jobbar under 100% tystnadsplikt. Vi ser att           respekt och integritet kring mötet är av största vikt. 


* Räcker det med en behandling?

   För att uppnå ett hållbart resultat och för att hjälpa din           kropp till den optimala balans som den kan uppnå behövs     flera behandlingar. Vi rekomenderar i alla fall ett                       minimum av två behandlingar inom ca 7-12 dagar.


* Vad kostar en behandling?

   Under utbildningstiden får du en behandling för ett                 elevpris på 300kr. Ordinarie pris 500kr


* Hur bokar jag min tid?

   Du ringer upp någon av oss så hittar vi en tid som passar.       Kontaktuppgifter hittar du under rubriken "Kontakt" uppe     i menyn.


KONTAKTA OSS


Ewa-Marie Vikander 070-345 17 64 (torsdagar) Fredrik Rosenqvist 070-220 69 08 (tisdagar)

Copyright © All Rights Reserved

BOKNINGSBARA DAGAR OCH TIDER


Tisdagar & Torsdagar: 9:00 - 17:00

Andra dagar och tider kan förekomma. Kontakta oss för att hitta andra tider som passar.